top of page

Tokyo Japan

โตเกียว :

เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น แหล่งความเจริญสูงสุดแห่งหนึ่งของทวีปเอเชียและของโลก และเมืองเก่าแก่เมืองนี้ก็มีที่เที่ยวมากมาย สถานที่เที่ยวในโตเกียว มีทั้งโบราณสถาน วัด ศาลเจ้า สวนสวยงามสำหรับชมดอกซากุระบานแห่งปี และที่พลาดไม่ได้เลย คือ เป็นแหล่งช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงหลากหลาย เป็นมหานครที่ไม่เคยหลับอีกแห่งของโลก
ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีแนะนำ
นิกโก้ ในภูมิภาคคันโต (Nikko)(ที่ตั้ง:Nikko, Tochigi)
ช่วงเวลาชม : ปลายตุลาคม-กลางพฤศจิกายน
การเดินทาง : ขึ้นรถบัสจากสถานีรถไฟ JR Nikko ใช้เวลา 1 ชั่วโมง

ข้อมูลน่ารู้ : นิกโก้ เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงมาก เนื่องจากเป็นที่ตั้งของศาลเจ้านิกโก้โทโชงู ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ที่ นิกโก้ มีจุดชมใบไม้แดงหลายแห่ง ในตัวเมืองมีต้นอิโจ (แปะก้วย) ขึ้นเรียงรายและตรงถนนขึ้นเขา ที่มีชื่อว่า อิโรฮะซะกะ ก็ได้รับการกล่าวขานว่า เป็นเส้นทางชมใบไม้หลากสีที่งดงามที่สุดในภูมิภาคคันโต และสถานที่ที่อยากแนะนำให้เดินทางไปชม คือน้ำตกริวซุ ซึ่งอยู่ใกล้กับทะเลสาบจูเซ็นจิโกะ “ริวซุ” มีความหมายว่า หัวมังกร เนื่องจากด้านหน้าของแอ่งน้ำตก มีหินก้อนใหญ่ขวางทางอยู่ ทำให้กระแสน้ำที่ไหลมาถึงจุดนั้น ถูกแยกออกเป็นสองทาง ลักษณะคล้ายหัวมังกร ตรงส่วนหัวของมังกรมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมอยู่ เมื่อใบไม้บริเวณนั้นเปลี่ยนเป็นสีแดง ก็จะทำให้มองเห็นเป็นหัวมังกรสีแดงด้วย

ขอขอบพระคุณข้อมูล JNTO
ราคาเริ่มต้นที่ 12,050 บาท
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับรวมภาษี

 

bottom of page