ภูฏาน มหัศจรรย์ ดินแดนมังกรสายฟ้า

Let's go holiday Co.,Ltd.

มหัศจรรย์ ดินแดนมังกรสายฟ้า 5 วัน 4 คืน (B3) โดยสายการบินภูฏานแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นท่านละ 48,900 บาท

โปรแกรมการเดินทาง

1 กรุงเทพฯ-พาโร-พาโรริงปูซอง-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ-วัดคิชู ลาคัง –ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน

2 เมืองทิมพู – อนุสรณ์สถานแห่งชาติ - พูนาคา – โดชูลาพาส – วัดชิมิลาคัง – พูนาคาซอง

3 พูนาคา – ทิมพู – พระศรีสัจจธรรม – จุดชมวิวซังเกกัง –

  สวนสัตว์แห่งชาติ – ห้องสมุดแห่งชาติ- ตาซิโซซอง – พาโร

4 พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิร หรือ วัดทักซัง

5 พาโร – กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทาง

ตุลาคม 60 : 27 - 31 ต.ค. 60 / 28 ต.ค. – 1 พ.ย. 60 48,900.-

กำหนดวันเดินทาง ธันวาคม 60 : 01-05 ธ.ค. 60 / 07-11 ธ.ค. 60 48,900.-

กำหนดวันเดินทาง ธันวาคม 60 : 29 ธ.ค. 60 – 02 ม.ค. 61 52,900.-

Please reload

Let's Go Holiday Co.,Ltd.
TAT License 11/07184
100/182 Urbano Ramkhamhaeng 94 Saphansung Bangkok 10240 Thailand
Tel : 02 1083478 Fax : 02 1084249
Khun Nong  089 0150502
Khun Boy   087 1885405
Khun Aey   095 7575200
Khun Nok   081 1319099
Call LGH   086 3181119
Website : www.letsgoholidays.com
email   : info@letsgoholidays.com 
        : letsgoholiday@gmail.com 

 
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Instagram Social Icon