กัมพูชา

Let's go holiday Co.,Ltd.

กัมพูชา เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (WE) โดยสายการบินไทยสมายล์


ราคาท่านละ 12,900  บาท

โปรแกรมการเดินทาง

1 กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม -

  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ - ล่องเรือโตนเลสาบ -

  ชมโชว์ระบำอัปสรา

2 ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน -

  ปราสาทตาพรหม - นครวัด

3 Wat Thmey ทุ่งสังหาร - ตลาดซาจ๊ะ - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ -

  บารายตะวันตก - พิพิธภัณฑ์สงคราม -

  ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม - เสียมเรียบ - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง: 

กรกฎาคม: 07-09 / 21-23 ก.ค. 60 12,900.-

กำหนดวันเดินทาง:  สิงหาคม: 04-06 / 18-20 ส.ค. 60 12,900.-

กำหนดวันเดินทาง:  กันยายน: 01-03 / 15-17 ก.ย. / 29 ก.ย.-01 ต.ค. 60 12,900.-

Please reload

Let's Go Holiday Co.,Ltd.
TAT License 11/07184
100/182 Urbano Ramkhamhaeng 94 Saphansung Bangkok 10240 Thailand
Tel : 02 1083478 Fax : 02 1084249
Khun Nong  089 0150502
Khun Boy   087 1885405
Khun Aey   095 7575200
Khun Nok   081 1319099
Call LGH   086 3181119
Website : www.letsgoholidays.com
email   : info@letsgoholidays.com 
        : letsgoholiday@gmail.com 

 
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Instagram Social Icon