ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท

วันที่ 1.   

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) –

ซัปโปโร(สนามบินชิโตเซะ) (XJ620 : 23.55– 08.40+1)

วันที่ 2.   

ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – เมืองซัปโปโร –

เมืองฟุราโน่ – นิงเกิ้ลเทอเรส – สุนัขลากเลื่อน –

กิจกรรม ลานสกี ชิคิไซโนะโอกะ – อิออน มอลล์

วันที่ 3.   

ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – เมืองอาซาฮิคาว่า –

หมู่บ้านราเมงอาซาฮิคาว่า – ถนนคนเดิน เฮวะโดริ

วันที่ 4    

สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า– เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ –

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟฮัลโหล คิตตี้ –

ร้านจำหน่ายของฝาก – MITSUI OUTLET PARK SAPPORO –

บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ 3 ชนิด

วันที่ 5.   

เมืองซัปโปโร – ภูเขาไฟโชวะชินซัน –

ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ทะเลสาบโทยะ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ –

ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ

วันที่ 6.   

ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ

(สนามบินดอนเมือง) (XJ621 : 09.55 – 15.10 น.)

JAPAN TOUR

LET'S GO HOLIDAY CO.,LTD.

TOKYO คารุยซาว่า ท้าลมหนาว 6วัน 3คืน ANA (NH)

ราคาเริ่มต้นท่านละ 34,900บาท

วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) –

โตเกียว (สนามบินนาริตะ) (NH808 / 00.30-08.25+1)

วันที่ 2. โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - เมือง คาวาโกเอะ -

หอระฆังโทคิโนะคาเนะ - เมืองคุซาสึ – พิธีกวนน้ำ - คารุยซาว่า

วันที่ 3. คารุยซาว่า - คารุยซาว่า เอาท์เลท -

ชิชิบุ - สวนสตรอว์เบอร์รี - โตเกียว

วันที่ 4. อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์

(ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)

วันที่ 5. วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี -

โอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ – อควาซิตี้ - สนามบินฮะเนดะ

วันที่ 6. โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) -

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (NH877 / 00.55-05.50)

 

กำหนดการเดินทาง 

วันที่ 07-12 ม.ค.63 34,900.-

วันที่ 21-26 ม.ค.63 34,900.-

วันที่ 01-06 ก.พ.63 37,900.-

วันที่ 25 ก.พ - 01มี.ค.63 37,900.-

วันที่ 03-08 มี.ค. 63 37,900.-

วันที่ 19-24 มี.ค. 63 39,900.-

วันที่ 28 มี.ค.-02 เม.ย 63 39,900.-

SENDAI AOMORI YAMAGATA PREMIUM WINTER 6วัน 4คืน การบินไทย

ราคาเริ่มต้นท่านละ 49,900บาท

วันที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) -

เซนได (สนามบินเซนได) (TG626  23.50-07.30+1)

วันที่ 2.  เซนได (สนามบินเซนได) - เมืองมัตสึชิม่า -

วัดโกไดโดะ – เมืองฮิราซูมิ – ล่องเรือเกบิเค – เมืองฮานะมากิ

วันที่ 3.  เมืองฮาจิมันไต - ทะเลสาบโทวาดะ –

เทือกเขาฮักโกดะ (นั่งกระเช้าลอยฟ้า)

วันที่ 4.  ทะเลสาบทาซาวะ - หมู่บ้านซามูไร

คะคุโนะดาเตะ – เมืองยามากะตะ - กินซัง ออนเซ็น

วันที่ 5.  เมืองเซนได - ช้อปปิ้งอิออน นาโทริ -

เซนได อิซุมิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - ย่านอิจิบันโจ

วันที่ 6.  เซนได (สนามบินเซนได) - กรุงเทพฯ

(สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG627  11.15-16.05)

 

กำหนดการเดินทาง 

วันที่ 07-12 ม.ค. 63 49,900.-

วันที่ 24-29 มี.ค. 63 51,900.-

HOKKAIDO GO TO SNOW FEST 6วัน 4คืน โดยสายการบินไทย

ราคาเริ่มต้นท่านละ 47,900บาท

วันที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร

(สนามบินชิโตเซะ)(TG670 23.55-08.20+1)

วันที่ 2.  ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – อาซาฮิกาว่า –

หมู่บ้านราเมน - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – โซอุนเคียว - น้ำตกกิงกะ –

น้ำตกริวเซ – เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว –

แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

วันที่ 3.  กิจกรรม ณ ลานสกี – เทศกาลน้ำแข็ง

Lake Shikotsu Ice Festival – เมืองโนโบริเบ็ทสึ –

จิโกกุดานิ – ชมภูเขาไฟโชวะชินซัน – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

วันที่ 4.  โอตารุ-คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –

โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ –

ชมงาน SAPPORO SNOW FESTIVAL 2020 –

เมนูปู 3 ชนิด –แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

วันที่ 5.  ศาลเจ้าฮอกไกโด – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด –

ผ่านชมหอนาฬิกาซัปโปโร – ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

วันที่ 6.  ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) –

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)(TG671 10.00-15.50)

กำหนดการเดินทาง 

วันที่ 04-09 ก.พ. 63 47,900.- วันที่ 05-10 ก.พ. 63 47,900.-

วันที่ 06-11 ก.พ. 63 47,900.- วันที่ 09-14 ก.พ. 6347,900.-

HOKKAIDO โซอุนเคียว ล่องเรือตัดน้ำแข็ง 6วัน 4คืน โดยสายการบินไทย

ราคาเริ่มต้นท่านละ 49,900บาท

วันที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร

(สนามบินชิโตเซะ )(TG670 23.55-08.20+1)

วันที่ 2.  ซัปโปโร ( สนามบินชิโตเซะ) – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า –

เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว – แช่น้ำธรรมชาติ

วันที่ 3.  ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – พิพิธภัณฑ์แมวน้ำหรือพิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง –

อิออน อาซาฮิกาว่า

วันที่ 4.  กิจกรรม ณ ลานสกี – โอตารุ-คลองโอตารุ –

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – เมนูปู 3 ชนิด

วันที่ 5.  ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ –

ร้านจำหน่ายของฝาก – ตลาดปลาซัปโปโรโจไง –

ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ

วันที่ 6.  ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) –

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  (TG671 10.00-15.50)

กำหนดการเดินทาง 

วันที่ 18-23 ก.พ.63 49,900.-

วันที่ 21-26 ก.พ. 63 49,900.-

HOKKAIDO WINTER เรือตัดน้ำแข็งฉึกฉึก 6วัน 4คืน Airasia

ราคาเริ่มต้นท่านละ 36,900บาท

วันที่ 1.    กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซัปโปโร

(สนามบินชิโตเซะ) (XJ620 : 23.55– 08.40+1)

วันที่ 2.    ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – เมืองซัปโปโร –

เมืองฟุราโน่ – นิงเกิ้ลเทอเรส – สุนัขลากเลื่อน –

กิจกรรม ลานสกี ชิคิไซโนะโอกะ – อิออน มอลล์

วันที่ 3.    ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – เมืองอาซาฮิคาว่า –

หมู่บ้านราเมงอาซาฮิคาว่า – ถนนคนเดิน เฮวะโดริ

วันที่ 4     สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า– เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ –

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟฮัลโหล คิตตี้ –

ร้านจำหน่ายของฝาก – MITSUI OUTLET PARK SAPPORO –

บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ 3 ชนิด

วันที่ 5.    เมืองซัปโปโร – ภูเขาไฟโชวะชินซัน –

ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ทะเลสาบโทยะ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ –

ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ

วันที่ 6.    ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ

(สนามบินดอนเมือง) (XJ621 : 09.55 – 15.10 น.)

กำหนดการเดินทาง 

วันที่ 01-06 ก.พ. 63    36,900.-

วันที่ 14-19 ก.พ. 63    36,900.-
วันที่ 18-23 ก.พ. 63    36,900.-

วันที่ 21-26 ก.พ. 63    36,900.-
วันที่ 25 ก.พ-01 มี.ค. 63    36,900.-

วันที่ 28 ก.พ-04 มี.ค. 63    36,900.-

OSAKA HIMEJI KITTY SHINKANSEN 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้นท่านละ 29,900บาท

วันที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – โอซาก้า

(สนามบินคันไซ) (XW112/23.40 – 07.10+1)

วันที่ 2.  โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ –

นั่งกระเช้าอามาโนะ ฮาชิดาเตะ – อิเนะ – หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ –

คิโนซากิ ออนเซ็น

วันที่ 3.  โอกายาม่า – เมืองเก่าคุราชิกิ – ฮิเมจิ – ปราสาทฮิเมจิ –

ถนนช้อปปิ้งมิยูกิ โดริ

วันที่ 4.  สถานี JR ฮิเมจิ – HELLO KITTY SHINKANSEN –

สถานี JR โกเบ – โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ – ร้านจำหน่ายของฝาก – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

วันที่ 5.  โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – กรุงเทพฯ

(สนามบินดอนเมือง) (XW111/08.30 – 12.10)

กำหนดการเดินทาง 

27-31 ธ.ค.62 34,900 08-12 ม.ค.63 29,900

11-15 ม.ค.63 29,900 17-21 ม.ค.63 29,900

22-26 ม.ค.63 29,900 01-05 ก.พ.63 29,900

07-11 ก.พ.63 33,900 09-13 ก.พ.63 31,900

14-18 ก.พ.63 29,900 19-23 ก.พ.63 29,900

22-26 ก.พ.63 29,900 28 ก.พ.-03 มี.ค.63 29,900

04-08 มี.ค.63 31,900 07-11 มี.ค.63 31,900

OSAKA KYOTO ซากุระ เที่ยวเต็ม 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้นท่านละ 28,888 บาท


วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-โอซาก้า

(สนามบินคันไซ) (XW112/23.40 – 07.10+1)
วันที่ 2. โอซาก้า (สนามบินคันไซ)-นารา-วัดโทไดจิ-

เกียวโต-กิจกรรมชงชา-อาราชิยาม่า-สะพานโทเค็ทสึเคียว-ป่าไผ่
ช้อปปิ้ง JR KYOTO STATION
วันที่ 3. นั่งกระเช้าอามาโนะ ฮาชิดาเตะ-อิเนะ-

หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ-ล่องเรือชมอ่าวอิเนะ-โอซาก้า-ร้านจำหน่ายของฝาก
ย่านการค้าชินเซไก
วันที่ 4. สวนอนุสรณ์บัมปาคุ-OSAKA EXPO CITY-

ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-ช้อปปิงชินไซบาชิ-อิออน มอลล์
วันที่ 5. โอซาก้า (สนามบินคันไซ)-กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)

(XW111/08.30 – 12.10)

กำหนดการเดินทาง 

11-15 มี.ค.63 28,888 13-17 มี.ค.63 28,888

14-18 มี.ค.63 28,888 17-21 มี.ค.63 28,888

18-22 มี.ค.63 29,888 20-24 มี.ค.63 29,888

21-25 มี.ค.63 29,888 23-27 มี.ค.63 29,888

24-28 มี.ค.63 29,888

TOKYO ซากุระ ฮาเฮ 5 วัน 3 คืน Airasia

ราคาเริ่มต้นท่านละ 32,900บาท

วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – โตเกียว

(สนามบินนาริตะ ) (XJ600/ 23.45-08.00+1)

วันที่ 2. โตเกียว (สนามบินนาริตะ)-วัดนาริตะ-วัดอาซากุสะ-

โตเกียว สกายทรี  - โอชิโนะฮัคไก –แช่ออนเซ็น- บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

วันที่ 3  ภูเขาไฟฟูจิ-โกเทมบะ พรีเมียม  เอาท์เลต -

พิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ

วันที่ 4. ชมซากุระ สวนอุเอโนะ-โอไดบะ– ไดเวอร์ซิตี้-

อควาซิตี้-พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุทสึ – อิออน มอลล์

วันที่ 5. โตเกียว (สนามบินนาริตะ) -

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (XJ601/ 09.15 – 14.05 น.)

กำหนดการเดินทาง 

วันที่ 26-30 มี.ค. 63 32,900.-

วันที่ 27-31 มี.ค. 63 32,900.-

วันที่ 28 มี.ค.- 01 เม.ย.63 32,900.-

วันที่ 29 มี.ค.- 02 เม.ย.63 32,900.-

Please reload