JAPAN TOUR "Private"

เหมาส่วนตัว 15 ท่าน ขึ้นไป

LET'S GO HOLIDAY CO.,LTD.

[GV15] SPECIAL TOKYO โตเกียว-ฟูจิ-ฮาโกเน่-ทุ่งพิงค์มอส 6วัน3คืน BY THAI AIRWAYS (TG)

ราคาเริ่มต้นท่านละ 39,900 บาท
 
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ
วันที่สอง 
วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพหอคอยโตเกียวสกายทรี -
เมืองคาวาโกเอะ+ย่านคาชิย่า โยโกโช - ย่านชินจูกุ
วันที่สาม  
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยด้วยตัวเอง  
หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์
วันที่สี่    
ปราสาทโอดาวาระ - ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ -
หุบเขาโอวาคุดานิ(BUS) – โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต -
ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่ห้า   
ชมทุ่งพิ้งค์มอส(SHIBAZAKURA PARK) หรือ โอชิโนะ ฮัคไค -
นั่งรถไฟชมวิวฟูจิ - เมืองโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้
(หุ่นกันดั้ม) - อิออนพลาซ่า
วันที่หก   สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพ
กำหนดเดินทาง
15 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2562

[GV15] SPECIAL KANSAI โอซาก้า-โกเบ-เกียวโต-นั่งรถไฟสายโรแมนติก 5วัน3คืน BY THAI AIRWAYS (TG)

ราคาเริ่มต้นท่านละ 39,900 บาท
 
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ
วันที่สอง  ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติก+
ป่าไผ่+ สะพานโทเก็ตสึเคียว - โกเบ ฮาเบอร์แลนด์ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่สาม  สะพานอะคาชิไคเคียว - โรงกลั่นสาเกย่านนาดะ -
สเต็กโกเบ - ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ
วันที่สี่    อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย  
หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
วันที่ห้า
  ริงคุเอาท์เล็ท - อิออนพลาซ่า - สนามบินคันไซ
กำหนดเดินทาง
15 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2562

[GV15] KYUSHU KINGDOM OF LIGHT เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านฮอลแลนด์ 5วัน3คืน BY THAI AIRWAYS (TG)

ราคาเริ่มต้นท่านละ 39,900 บาท
 
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฟุคุโอกะ
วันที่สอง  ฟุคุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต -
เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านฮอลแลนด์ 
วันที่สาม  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เพนกวิน - เมืองนางาซากิ -
สวนสันติภาพ - ย่านไชน่าทาวน์ - 
ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่สี่    ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ - ภูเขาไฟอะโสะ - หมู่บ้านยูฟูอิน -
ห้างคาแนลซิตี้ ฮากาตะ - ซุ้มอาหารสไตล์YATAI
วันที่ห้า   สนามบินฟุคุโอกะ - กรุงเทพฯ
กำหนดเดินทาง 
15 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2562

[GV15] HOKKAIDO SUMMER ซัปโปโร-โอตารุ-ชมทุ่งดอกไม้นานาชนิด 5วัน 3คืน BY THAI AIRWAYS (TG)

ราคาเริ่มต้นท่านละ 42,900  บาท
 
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก    สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซ่
วันที่สอง   โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - หมู่บ้านราเมน -
ไอซ์ พาวิเลียน - ออนเซ็น
วันที่สาม   น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ณ สวนทาคิโนะอุเอะ -
ชมทุ่งดอกทิวลิป ณ สวนคะมิยูเบทสึ หรือ เนินสี่ฤดู (SHIKISAI NO OKA) -
โทมิตะฟาร์ม(ทุ่งลาเวนเดอร์) - บ่อน้ำสีฟ้าใส (BLUE POND) - อิออนพลาซ่า
วันที่สี่    เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ -
ทำเนียบรัฐบาลเก่า - ย่านทานุกิโคจิ+ย่านซูซูกิโนะ   
วันที่ห้า   สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ
 
กำหนดเดินทาง
15 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2562
Please reload

Let's Go Holiday Co.,Ltd.
TAT License 11/07184
100/182 Urbano Ramkhamhaeng 94 Saphansung Bangkok 10240 Thailand
Tel : 02 1083478 Fax : 02 1084249
Khun Nong  089 0150502
Khun Boy   087 1885405
Khun Aey   095 7575200
Khun Nok   081 1319099
Call LGH   086 3181119
Website : www.letsgoholidays.com
email   : info@letsgoholidays.com 
        : letsgoholiday@gmail.com 

 
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Instagram Social Icon