16,900บาท 

โปรแกรมการเดินทาง       
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)  

(OZ744 : 01.50-09.20)
วันที่ 2  อินชอน   
I เกาะนามิ I  หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง I
ปั่นจักรยาน RAIL BIKE
วันที่ 3 ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี
I สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ I
โซลทาวเวอร์ I ช้อปปิ้งถนนฮงอิก
วันที่ 4. พระราชวังถ็อกซูกุง
I ศูนย์โสม I COSMETIC SHOP I
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก I

Duty Free ตลาดเมียงดง
วันที่ 5 พิพิธภัณฑ์รูป 3มิติ TRICK EYES MUSEUM+ICE MUSEUM ฮุนไดเอาท์เลท
I ซุปเปอร์มาร์เก็ต I อินชอน กรุงเทพ
(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) (OZ743 : 20.20-00.20)

South Korea Tourเกาหลีใต้ 

Let's go holiday Co.,Ltd.

เกาหลี ซอรัคซาน Wonderful Winter 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินโคเรียนแอร์

ราคา เริ่มต้นท่านละ  22,900 บาท

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)  (KE652 : 23.15-06.40)
วันที่ 2  อินชอน - เกาะนามิ - Daegwallyeong Sky Ranch -

อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮันซา
วันที่ 3  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ฟาร์มสตอว์เบอร์รี่ –

ช้อปปิ้งถนนฮงแด - โซล
วันที่ 4  พระราชชางด๊อกคุง - ศูนย์โสม-

ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Cosmetic Shop -

Duty Free - ตลาดเมียงดง
วันที่ 5  ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+สวมชุดฮันบก+ทำคิมบับ –

ร้านคาเฟ่หัวหอม -  ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ

(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)  (KE651 : 17.20-21.30)

กำหนดการเดินทาง

วันที่  07-11 ก.พ. 63 22,900

วันที่  06-10 มี.ค. 63 22,900

เกาหลีเกาหลี ICE FISHING & SKI 5 วัน 3 คืน5 วัน 3 คืน โดยสายการบินเอเชียน่า แอร์ไลน์

ราคา เริ่มต้นท่านละ  18,900 บาท

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (OZ744 : 01.50 – 09.20)
วันที่ 2   กรุงเทพฯ (OZ744 : 01.50 – 09.20)

อินชอน (สนามบินอินชอน) – เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง 
วันที่ 3   อิสระเล่นสกี – ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โซลทาวเวอร์
วันที่ 4.  ศูนย์โสม – Cosmetic – ศูนย์น้ำมันสน – พระราชวังเคียงบก –

โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก + ทำคิมบับ – Duty Free – ช้อปปิ้งเมียงดง
วันที่ 5.  ฮอกเกนามู – Star Park – IKSEON DONG HANOK VILLAGE –

ช้อปปิ้งฮงแด – ฮุนไดพรีเมี่ยม เอ้าท์เลท – ซุปเปอร์มาเก็ต –

สนามบินอินชอน - กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (OZ743 : 20.20 – 00.20 )

 

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 08 - 12 มกราคม 2563    18,900.-
วันที่ 09 - 13 มกราคม 2563    18,900.-
วันที่ 10 – 14 มกราคม 2563    18,900.-
วันที่ 15 – 19 มกราคม 2563    18,900.-
วันที่16 – 20 มกราคม 2563     18,900.-
วันที่ 17 – 21 มกราคม 2563    18,900.-
วันที่ 22 – 26 มกราคม 2563    18,900.-
วันที่ 23 – 27 มกราคม 2563    18,900.-
วันที่ 24 – 28 มกราคม 2563    18,900.-

 

เกาหลี LOTTE WORLD & SKI LOVER5 วัน 3 คืน โดยสายการบินเอเชียน่า แอร์ไลน์ (OZ)  

ราคา เริ่มต้นท่านละ  18,900 บาท

 

โปรแกรมการเดินทาง 

          
วันที่ 1.  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)  (OZ744 : 01.50-09.20)
วันที่ 2   อินชอน – หมู่บ้านสวิสเซอร์แลนด์ – เล่นสกี
วันที่ 3   ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี – สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ –

โซลทาวเวอร์ - ช้อปปิ้งถนนฮงแด
วันที่ 4.  พระราชวังชางด๊อกคุง – ศูนย์โสม – COSMETIC SHOP –

พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก – Duty Free – ตลาดเมียงดง
วันที่ 5. หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – Star Park –

ฮุนไดเอาท์เลท – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน – กรุงเทพ

(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) (OZ743 : 20.20-00.20)

 

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 02-06 ม.ค. 63    18,900.-
วันที่ 29 ม.ค.-02 ก.พ. 63    18,900.-
วันที่ 30 ม.ค.-03 ก.พ. 63    18,900.-
วันที่ 31 ม.ค.-04 ก.พ. 63    18,900.-
วันที่ 05-09 ก.พ. 63    18,900.-
วันที่ 06-10 ก.พ. 63    18,900.-
วันที่ 07-11 ก.พ. 63    18,900.-
วันที่ 12-16 ก.พ. 63    18,900.-
วันที่ 13-17 ก.พ. 63    18,900.-
วันที่ 14-18 ก.พ. 63    18,900.-
วันที่ 19-23 ก.พ. 63    18,900.-
วันที่ 20-24 ก.พ. 63    18,900.-
วันที่ 21-26 ก.พ. 63    18,900.-
วันที่ 26 ก.พ.-01 มี.ค. 63    18,900.-
วันที่ 27 ก.พ.-02 มี.ค. 63    18,900.-
วันที่ 28 ก.พ.-03 มี.ค. 63    18,900.-

 

เกาหลี RAIL BIKE SPRING ROMANTIC 5 วัน 3 คืนโดยสายการบินเอเชียน่า แอร์ไลน์ (OZ)

ราคา เริ่มต้นท่านละ  16,900 บาท

 

โปรแกรมการเดินทาง 

         
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)  (OZ744 : 01.50-09.20)
วันที่ 2  อินชอน – เกาะนามิ – หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง -

ปั่นจักรยาน RAIL BIKE
วันที่ 3 ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –

โซลทาวเวอร์ – ช้อปปิ้งถนนฮงอิก
วันที่ 4. พระราชวังถ็อกซูกุง – ศูนย์โสม – COSMETIC SHOP –

พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก – Duty Free – ตลาดเมียงดง
วันที่ 5. พิพิธภัณฑ์รูป 3 มิติ TRICK EYES MUSEUM+ICE MUSEUM –

ฮุนไดเอาท์เลท – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน – กรุงเทพ

(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) (OZ743 : 20.20-00.20)

 

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 04 - 08 มี.ค. 63    16,900.-
วันที่ 05 - 09 มี.ค. 63    16,900.-
วันที่ 06 - 10 มี.ค. 63    16,900.-
วันที่ 11 - 15 มี.ค. 63    16,900.-
วันที่ 12 - 16 มี.ค. 63    16,900.-
วันที่ 13 - 17 มี.ค. 63    16,900.-
วันที่ 18 - 22 มี.ค. 63    16,900.-
วันที่ 19 - 23 มี.ค. 63    16,900.-
วันที่ 20 - 24 มี.ค. 63    16,900.-

 

Please reload