มหัศจรรย์ แอฟริกาใต้

Let's go holidayCo.,Ltd. 

มหัศจรรย์ แอฟริกาใต้ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)

ราคาเริ่มต้นท่านละ 69,900 บาท

โปรแกรมการเดินทาง

1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ 

2 สิงคโปร์ – โจฮันเนสเบิร์ก – พริทอเรีย

  – พิพิธภัณฑ์วูร์เทรคเกอร์ – ตลาดเพชรพลอย – เมืองซันซิตี้

3 ท่องป่าซาฟารียามรุ่งอรุณ – อาณาจักรซันซิตี้   

4 สวนเสือ – หมู่บ้านเลเซดี  – Nelson Mandala Square

5 โจฮันเนสเบิร์ก – เคปทาวน์ – ฟาร์มนกกระจอกเทศ –

  ไร่องุ่นกรูทคอนสแตนเทีย – Table Mountain –  

  วิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์

6 ล่องเรือชมแมวน้ำ – นกเพนกวิน – ไซมอนทาวน์ – แหลมกู๊ดโฮป  

7 เคปทาวน์ – สิงคโปร์ 

8 สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

***คุ้มที่สุดพักโรงแรมสุดหรู THE PALACE OF THE LOST CITY ถึง 2 คืน **** 

***อาหารพิเศษ !!! กุ้งมังกร และหอยเป๋าฮื้อ เมนูขึ้นชื่อ รวมทั้งชิมเนื้อสัตว์ป่านานาชนิด ***   

  

ลัดฟ้าสู่โจฮันเนสเบิร์ก เยือนหมู่บ้านเลเซดี (Lesedi Cultural Village) หมู่บ้านวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ ของชาวแอฟริกาใต้ ตื่นเต้นกับกิจกรรมส่องสัตว์ซาฟารีที่ พีลันเนสเบิร์ก (Pilanesburg) ท่องป่าซาฟารียามรุ่งอรุณ เดินทางภายในประเทศด้วยสายการบิน Domestic สู่เมืองเคปทาวน์ (Cape Town) เมืองสวยติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าหมุนรอบตัวเองขึ้นสู่จุดชมวิวด้านบน Table Mountain เดินเล่นย่านวิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ ล่องเรือไปชมแมวน้ำ นกเพนกวิน ชมทัศนียภาพอันงดงามที่แหลมกู๊ดโฮป    

(Cape of Good Hope)สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (ดูข้อมูลท้ายโปรแกรม)

ต้องมีสำเนาสูติบัตร พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ต้องมีการประทับตรารับรองจากสถานทูตแอฟริกาใต้เท่านั้น

กำหนดวันเดินทาง:  ปี 2560

กรกฎาคม : 12-19, 26 ก.ค.-2 ส.ค. 69,900.-

สิงหาคม : 9-16, 23-30 69,900.-

กันยายน : 13-20, 27 ก.ย.-4 ต.ค. 69,900.-

ตุลาคม : 18-25, 25 ต.ค.-1พ.ย. 74,900.-

Please reload

Let's Go Holiday Co.,Ltd.
TAT License 11/07184
100/182 Urbano Ramkhamhaeng 94 Saphansung Bangkok 10240 Thailand
Tel : 02 1083478 Fax : 02 1084249
Khun Nong  089 0150502
Khun Boy   087 1885405
Khun Aey   095 7575200
Khun Nok   081 1319099
Call LGH   086 3181119
Website : www.letsgoholidays.com
email   : info@letsgoholidays.com 
        : letsgoholiday@gmail.com 

 
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Instagram Social Icon