16,900บาท 

เวียดนาม กลาง

กรุ๊ปเหมา ส่วนตัว 15 ท่านขึ้นไป

ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ 

4 วัน 3 คืน 

พักที่ MERCURE BANA HILLS  1 คืน

โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ PG

VIETNAM TOUR

Let's go holidayCo.,Ltd. 

เวียดนาม ดานัง-บานาฮิลล์ -ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปเหมา ส่วนตัว 15 ท่าน

ราคาเริ่มต้นท่านละ 12,900 บาท

เหมา 15 ท่าน สายการ บางกอกแอร์เวย์

โปรแกรมการเดินทาง

DAY 1    BKK – DANANG – BANA HILLS    กรุงเทพฯ - - สนามบินดานัง –

คาบสมุทรเซินจ่า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง – นั่งกระเช้าขึ้นบานาฮิลล์ –

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร – พักผ่อนที่โรงเเรม 
DAY 2    BANA HILLS – HOIAN - DANANG    อาหารเช้า – นั่งกระเช้าขึ้นบานาฮิลล์ -

FANTASY PARK – นั่งรถไฟไต่เขาไปชมโรงเหล้า DEBAY และ สวนดอกไม้ JARDIN D'AMOUR' –

สะพานทอง GOLDEN BRIGDE – รับประทานอาหารเที่ยงที่ – เดินทางไปฮอยอัน –

นั่งเรือกระด้งชมหมู่บ้านมะพร้าว CAM THACH – สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101–

รับประทานอาหารเย็น – พักผ่อนที่โรงเเรม
DAY 3    DANANG – BANGKOK     อาหารเช้า – ชอปปิ้งที่ตลาดฮาน –

สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ 

กำหนดการเดินทาง

ปี 2019 

เวียดนาม ดานัง -เว้-บานาฮิลล์-ฮอยอัน กรุ๊ปเหมา ส่วนตัว 15 ท่าน 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้นท่านละ 14,900 บาท

เหมา 15 ท่าน สายการบินบางกอกแอร์เวย์

โปรแกรมการเดินทาง

DAY 1 BKK – DANANG – HUE กรุงเทพฯ - สนามบินดานัง– เมืองเว้ –วัดเทียนมู่ –

สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – ตลาดดองบา – รับประทานอาหารเย็น –

ล่องเรือชมแม่น้ำหอม – พักผ่อนที่โรงเเรม

DAY 2 HUE – DANANG –BANA HILLS

อาหารเช้า – พระราชวังเว้ – รับประทานอาหารเที่ยง – เดินทางไปดานัง –

คาบสมุทรเซินจ่า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง -

นั่งกระเช้าขึ้น บานาฮิลล์ –รับประทานอาหารเย็น – พักผ่อนที่โรงเเรม

DAY 3 BANA HILLS – HOIAN - DANANG

อาหารเช้า - FANTASY PARK – นั่งรถไฟไต่เขาไปชมโรงเหล้า DEBAY และ

สวนดอกไม้ JARDIN D'AMOUR' – สะพานทอง GOLDEN BRIGDE –

รับประทานอาหารเที่ยง - เดินทางไปฮอยอัน – นั่งเรือกระด้งชมหมู่บ้านมะพร้าว CAM THANH  –

สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101– รับประทานอาหารเย็น – พักผ่อนที่โรงเเรม

DAY 4 DANANG – BANGKOK อาหารเช้า – ชอปปิ้งที่ตลาดฮาน – สนามบินดานัง –

กลับกรุงเทพฯโดยเที่ยวบิน

กำหนดการเดินทาง

ปี 2019 

เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง กรุ๊ปเหมา ส่วนตัว 15 ท่าน 3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้นท่านละ 14,500 บาท

เหมา 15 ท่าน สายการบินไทย

โปรแกรมการเดินทาง


DAY 1    BKK – HANOI – HALONG    สนามบิน - วัดเตริ้นก๊วก –

ทานอาหารเที่ยง – ฮาลอง - Bamboo Shop  –

ตลาดนัดฮาลอง- ทานอาหารเย็น – พักผ่อนที่โรงแรม
DAY 2    HALONG – HANOI    มื้อเช้า – อ่าวฮาลอง – ถ้ำสวรรค์ –

ถ้ำหัวไม้- อาหารบนเรือซีฟูด+ไวน์แดง – ฮานอย – Viethoa Pearl Shop –

ทะเลสาบคืนดาบ -วัดเนินหยก - ทานอาหารเย็น – หุ่นกระบอกน้ำ-พักผ่อนโรงแรม
DAY 3    HANOI – BKK    อาหารเช้า– สุสารโอจีมินห์ –

บ้านพักของท่านโฮจีมินห์– ทำเนียบประธานาธิบดี– วัดเสาเดียว –

ทานอาหารเที่ยง - วิหารวรรณกรรม – อาหารเที่ยงที่ BUFFET SEN HO TAY –

ชอปปิ้งถนน 36 สาย – ทานอาหารเย็นสนามบิน

กำหนดการเดินทาง

ปี 2019 

HANOI - SAPA - NINHBINH กรุ๊ปเหมา ส่วนตัว 15 ท่าน 4 วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้นท่านละ 16,900 บาท

เหมา 15 ท่าน สายการบินไทย

โปรแกรมการเดินทาง

DAY 1    
BKK – HANOI – SAPA    สนามบิน – ลาวไก – อาหารเที่ยง – 
ตลาดชายแดนก๊กเล้ว – วัดแม่ลาวไก  -สัญลักษ์ชายแดนจีน –

เวียดนาม – อาหารเย็น – พักผ่อนที่โรงแรม  
DAY 2    SAPA – FANSIPAN –  CAT CAT    
อาหารเช้า – อาหารเช้า – น้ำตกซิลเวอร์ – นั่งรถไฟฟ้าจากตัวเมืองเหมื่องฮวา –

FANSIPAN LEGEND –อาหารเที่ยง – หมู่บ้านกั๊ดกั๊ด – โปสถ์หินซาปา–

ตลาดไนต์ซาปา – อาหารเย็น หม้อไฟปลาแซวมอล – พักผ่อนที่โรงแรม
DAY 3    SAPA – HANOI    
อาหารเช้า – ฮานอย – อาหารเที่ยงที่ BUFFET SEN HO TAY –

สุสารโอจีมินห์ – บ้านพักของท่านโฮจีมินห์ – 
ทำเนียบประธานาธิบดี– วัดเสาเดียว –ทะเลสาบคืนดาบ -

ชอปปิ้งถนน 36 สาย – อาหารเย็น – พักผ่อนที่โรงแรม
DAY 4    HANOI – NINHBINH –  BKK    
อาหารเช้า – นิงห์บิ่งห์ – ตามก๊ก (หรือ ลองเรือจ่างอาน) –

อาหารเที่ยง – ฮานอย -อาหารเย็น – สนามบิน

กำหนดการเดินทาง

ปี 2019 

HANOI - SAPA - NINHBINH – HALONG กรุ๊ปเหมา ส่วนตัว 15 ท่าน 4 วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้นท่านละ 17,500 บาท

เหมา 15 ท่าน สายการบินไทย

โปรแกรมการเดินทาง

DAY 1    

BKK – HANOI - SAPA    
สนามบิน – ซาปา – อาหารเที่ยง – หมู่บ้านกั๊ดกั๊ด – โปสถ์หินซาปา– ตลาดไนต์ซาปา – 
อาหารเย็น หม้อไฟปลาแซวมอล – พักผ่อนที่โรงแรม 

DAY 2    

SAPA – FANSIPAN -  HANOI    
อาหารเช้า – น้ำตกซิลเวอร์ – นั่งรถไฟฟ้าจากตัวเมืองเหมื่องฮวา –

FANSIPAN LEGEND – อาหารเที่ยง –
ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ - ชอปปิ้งถนน 36 สาย –

อาหารเย็น – พักผ่อนที่โรงแรม  
DAY 3    

HANOI – NINHBINH - HALONG    

อาหารเช้า – นิงห์บิ่งห์ – 
ลองเรือจ่างอาน – อาหารเที่ยง – ฮาลอง -

VIET HOA PEARL – ตลาดไนต์ฮาลอง – 
อาหารเย็น – พักผ่อนที่โรงแรม

DAY 4    

HALONG - HANOI - BKK    

อาหารเช้า – อ่าวฮาลอง – 
ถ้ำสวรรค์ – ถ้ำหัวไม้- อาหารบนเรือซีฟูด+ไวน์แดง –

ฮานอย  – BAMBOO SHOP-อาหารเย็น – สนามบิน

กำหนดการเดินทาง

ปี 2019 

เวียดนาม ฮานอย- ซาปา-ฟานซีปัง กรุ๊ปเหมา ส่วนตัว 15 ท่าน 3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้นท่านละ 15,500 บาท

เหมา 15 ท่าน สายการบินไทย

โปรแกรมการเดินทาง

DAY 1    BKK – HANOI - SAPA    สนามบิน – ลาวไก –

อาหารเที่ยง – ตลาดชายแดนก๊กเล้ว – วัดแม่ลาวไก  -

สัญลักษ์ชายแดนจีน – เวียดนาม – อาหารเย็น – พักผ่อนที่โรงแรม 
DAY 2    SAPA – FANSIPAN -  CAT CAT    อาหารเช้า –

น้ำตกซิลเวอร์ – FANSIPAN LEGEND  – อาหารเที่ยง – 
หมู่บ้านกั๊ดกั๊ด – โปสถ์หินซาปา– ตลาดไนต์ซาปา –

อาหารเย็น หม้อไฟปลาแซวมอล – พักผ่อนที่โรงแรม  
DAY 3    SAPA - HANOI - BKK    อาหารเช้า – ฮานอย –

อาหารเที่ยงที่ BUFFET SEN HO TAY –ทะเลสาบคืนดาบ -

ชอปปิ้งถนน 36 สาย – อาหารเย็น -สนามบิน

กำหนดการเดินทาง

ปี 2019 

เวียดนาม ฮานอย- ซาปา-ฟานซีปัง กรุ๊ปเหมา ส่วนตัว 15 ท่าน 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้นท่านละ 17,900 บาท

เหมา 15 ท่าน สายการบินไทย

โปรแกรมการเดินทาง


DAY 1    BKK – HANOI – SAPA    สนามบิน – ลาวไก – อาหารเที่ยง –

ตลาดชายแดนก๊กเล้ว – วัดแม่ลาวไก  -สัญลักษ์ชายแดนจีน – เวียดนาม –

อาหารเย็น – พักผ่อนที่โรงแรม  
DAY 2    SAPA – FANSIPAN –  CATCAT    อาหารเช้า – น้ำตกซิลเวอร์ –

นั่งรถไฟฟ้าจากตัวเมืองเหมื่องฮวา – FANSIPAN LEGEND – อาหารเที่ยง  –

หมู่บ้านกั๊ดกั๊ด – โปสถ์หินซาปา– ตลาดไนต์ซาปา – อาหารเย็น

หม้อไฟปลาแซวมอล – พักผ่อนที่โรงแรม
DAY 3    SAPA – HANOI    อาหารเช้า – ฮานอย –

อาหารเที่ยง –ทะเลสาบคืนดาบ - ชอปปิ้งถนน 36 สาย –

ดูโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - อาหารเย็น – พักผ่อนที่โรงแรม

DAY 4    SAPA – HANOI – BKK    อาหารเช้า – สุสารโอจีมินห์ –

บ้านพักของท่านโฮจีมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – วัดเสาเดียว –

วิหารวรรณกรรมวันเหมียว – อาหารเที่ยงที่ BUFFET SEN HO TAY –

ROYAL SHOPPING CENTRE – สนามบิน

กำหนดการเดินทาง

ปี 2019 

Please reload

Let's Go Holiday Co.,Ltd.
TAT License 11/07184
100/182 Urbano Ramkhamhaeng 94 Saphansung Bangkok 10240 Thailand
Tel : 02 1083478 Fax : 02 1084249
Khun Nong  089 0150502
Khun Boy   087 1885405
Khun Aey   095 7575200
Khun Nok   081 1319099
Call LGH   086 3181119
Website : www.letsgoholidays.com
email   : info@letsgoholidays.com 
        : letsgoholiday@gmail.com 

 
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Instagram Social Icon